Bedrijf

Als bedrijf kunt u een donatie doen van minimaal €50,00 een half jaar lang vermeld staan op onze website. Natuurlijk kunt u op uw website vermelden dat u onze stichting steunt.

Verder kunt u:

• Meedenken en advies geven

• Informatie / technische kennis geven

• Hand- en spandiensten verrichten             tijdens de NLDoet klusdag

• Ondersteunen van onze acties met            allerlei mogelijke middelen, om zo te         zorgen voor een geslaagde actiedag met  onze vrijwilligers

• Organiseren van bijzondere acties voor meer bekendheid

• Ambassadeur worden, onze stichting meer bekendheid geven en uw netwerk actief verbinden

• Ons steunen op momenten dat het minder gaat

Graag overleggen wij met u persoonlijk wat u voor ons kunt betekenen, neem dan gerust contact met ons op.

Voorzitter Henriëtte le Loux : 0654656765

info@stichtingallesanders.nl